Professional publications

JERALA, Matej, JOVAN, Vladimir, VINDIŠAR, Jure, NEMČEK, Peter. Vodik – energent prihodnosti?. EGES, Energ. gospod. ekol. Slov., 2010, letn. 14, št. 1, str. 82-85

VINDIŠAR, Jure, JOVAN, Vladimir. Mobilna kogeneracijska enota na gorivne celice. Ventil (Ljubl.), 2009, letn. 15, št. 6, str. 552-553

PREGELJ, Boštjan, VREČKO, Darko, JOVAN, Vladimir. Analiza in vodenje sistema z gorivnimi celicami – simulacijska študija = Analysis and control of the fuel cell system – a simulation study. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik devetnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2010, Portorož, Slovenija, 20.- 22. september 2010, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniske konference ERK …). Ljubljana: Slovenska sekcija IEEE, 2010, zv. A, str. 536-539.

VINDIŠAR, Jure, JERALA, Matej, JOVAN, Vladimir. Mobilna kogeneracijska enota na gorivne celice. V: PERME, Tomaž (ur.), ŠVETAK, Darko (ur.), BALIČ, Jože (ur.). Industrijski forum IRT, Portorož, 7.-8. junij 2010. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2010, str. 129-132. Predstavitev projekta CO NOT na Dnevu odprtih vrat IJS  (27.3.2010)

JOVAN, Vladimir, PETROVČIČ, Janko, PIRNAT, Primož. A transportable dwelling container with in-built fuel cells cogeneration system. V: MED’10 conferences. [S. l.]: IEEE, 2010, str. 117-122

JOVAN, Vladimir, PERNE, Matija, PETROVČIČ, Janko. Review of the energetic flows in a commercial PEM fuel-cell system. V: The 3rd European & International Conference on Hydrogen & Renewable Energy Sources, Hydrogen Based Energy Storage, And Theirs Economic/Environment Consequences, September 21-22, 2009, Bucharest, Romania. eHYDROGENIA. Bucharest: Romanian Academy, 2009

Predstavitev projekta CO NOT v okviru rednih ogledov laboratorija E2 (IJS) različnih skupin (šole…)

Objava prispevka v znastveni reviji Energy Conversion and Managenent (klasifikacija 1A1)

JOVAN, Vladimir, PERNE, Matija, PETROVČIČ, Janko. An assessment of the energetic flows in a commercial PEM fuelcell system. Energy convers. management [Print ed.], 2010, vol. 51, no. 12, str. 2467-2472

Predstavitev na sejmu obrambe in zaščite SOBRA (INEA, DOMEL, IJS)

Sodelovanje predstavnikov H2 stebra (dr. Svoljšak, dr. Sekavčnik) na okroli mizi ‘Električni avto na naših cestah’ (razvoj in uporaba vodikovih in litijevih tehnologij v Sloveniji), KI, 6.5.2010

Sodelovanje predstavnikov H2 stebra (mag. Vidmar) na okroli mizi ‘Ali gospodarstvo in raziskovalna sfera v Sloveniji res ne sodelujeta učinkovito?’, KI, 25.10.2010