Petrol d.o.o., TPJ d.o.o. in RCVT v okviru Centra odličnosti Nizkooglične tehnologije postavljajo prvi polnilni mesti za komprimiran vodik v Sloveniji. Polnilni mesti bosta nameščeni na obstoječih Petrolovih bencinskih servisih in javno dostopni.

V sklopu postavitve polnilnih mest in dobave vozil na vodik smo pripravljeni sodelovati v demonstracijah vozil z gorivnimi celicami. Postavitev polnilnih mest v Sloveniji bo pomenila vzpostavitev vodikove poti z Italijo in Avstrijo.

Pregled mednarodnih kod in standardov, ki urejajo področje vodikovih tehnologij:

http://www.fuelcellstandards.com/index.html