RCVT s partnerji sodeluje na različnih projektih, ki vezani na vodikove tehnologije. RCVT s partnerji Domel d.d., Inea d.o.o., Institut Jožef Stefan, Mebius d.o.o. ter Kemijski inštitut Ljubljana sodelujejo pri razvoju in raziskavah sistemov, modulov in komponent agregata z gorivnimi celicami na primer na sistemu za dovod zraka, sistemu za vklope pri nizkih temperaturah, elektronskem modulu za vodenje in regulacijo, membranah, katalizatorjih ter na materialih za shranjevanje vodika.

Produkti partnerjev RCVT: sistem za dovod zraka, lasten sklad z membrano in katalizatorjem, diagnostično prognostični modul, nadgradnje sistemov z gorivnimi celicami, sistem proti zamrzovanju, miniaturni reformer…