Laboratorij za termoenergetiko v programu obzorje 2020 kar z dvema projektoma na področju vodika

Z začetkom letošnjega leta sta začela teči dva pomembna projekta iz programa Obzorje 2020, pri katerih sodeluje tudi ekipa Laboratorija za termoenergetiko iz Fakultete za strojništvo UL pod vodstvom doc. dr. Mitje Morija. V obeh projektih so bili že »Kick off« sestanki med 18. in 20. januarjem, kjer se je jasno začrtala ambiciozna pot do uresničitve vseh načrtov v obeh projektih.

Prvi projekt z naslovom Best4Hy (SustainaBlE SoluTions FOR recycling of end of life Hydrogen technologies) je povezan z vodikovimi tehnologijami. Projekt bo dal marsikateri odgovor glede primernosti uporabe recikliranih kritičnih in ostalih pomembnih materialov v jedrnih delih vodikovih tehnologij, seveda ob predpostavki, da materiali lahko zadostijo tehnološkim, ekonomskim kot tudi okoljskim standardom, ki so praviloma prednost integracije vodikovih tehnologij v energetske sisteme.

Podatki o projektu Best4Hy

  • Vrednost projekta:  1,586 mio EUR
  • Začetek: 1. Januar 2021
  • Trajanje: 3 leta
  • Vključenost FS: LCA (life cycle assessment), LCC (life cost assessmet), energetska bilanca EoL (end-of-life) procesov, kritični materiali

Partnerji: Parco scientifico tecnologico per lambiente environment park Torino (ITA, koordinator), Commissariat a l energie atomique et aux energies alternatives (FRA), Politecnico di Torino (ITA), Hensel Recycling GmbH (NEM), Elringklinger AG (NEM), Aktsiaselts Elcogen (EST), RINA consulting (ITA), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (SLO)

Kick off projekta Best4Hy  19. januarja, ki je zelo povezan z industrijskimi partnerji in ambicioznimi cilji

Drugi projekt eGHOST (Establishing Eco-design Guidelines for Hydrogen Systems and Technologies) bo obravnaval ekološko (pre)oblikovanje »zrelih« vodikovih tehnologij (PEMFC -gorivne celice s protonsko izmenjalno membrano) ter tehnologij v fazi razvoja (SOE – elektrolizer s keramično membrano). Rezultati projekta bodo prvi mejnik postavitve meril in smernic okoljsko primerne zasnove in proizvodnje tehnologij v evropskem vodikovem sektorju.

Podatki o projektu

  • Vrednost projekta: 998.991,25 EUR
  • Začetek: 1. Januar 2021
  • Trajanje: 3 leta
  • Vključenost FS: LCA, eko-snovanje, kritični materiali

Partnerji: Fundacion IMDEA Energia (ŠPA, koordinator), Commissariat a l energie atomique et aux energies alternatives (FRA), Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo (SLO), The Institute of Applied Energy (JPN), Fundacion para el desarrollo de las nuevas tecnologias del hidrogeno en Aragon (ŠPA), SYMBIO (FRA)

Doc. Dr. Mitja Mori, Laboratorij za termoenergetiko, Fakulteta za strojništvo

Kot je povedal nosilec projektov v Sloveniji doc. dr. Mitja Mori je »projekta sta zelo jasno začrtana in bosta skušala dati konkretne odgovore in postavila smernice na področju vodikove ekonomije v Evropi. Best4Hy bo dal jasen odgovor ali so reciklirani kritični materiali kot je npr. platina sploh (in v kolikšni meri) uporabni v proizvodnji jedrnih vodikovih tehnologij, kjer je kvaliteta materialov bistvenega pomena. Je projekt, ki je tesno povezan z reciklažno industrijo za kritične materiale in proizvajalci vodikovih tehnologij in bo kot tak ponujal nove priložnosti za Fakulteto za strojništvo.«