RCVT s partnerji je povezan s sorodnimi organizacijami na slovenskem in evropskem nivoju.