Kompetence partnerjev RCVT se nanašajo predvsem na izboljšane komponente in materiale, izboljšan monitoring in vodenje ter na vgradnjo modulov za zagotavljanje dodatnih funkcionalnosti predvsem membranskih sistemov z gorivnimi celicami.

  • sistemi za dovod zraka, kisika ali recirkulacijo vodika,
  • membrane, katalizatorji in membransko elektrodni sklopi,
  • monitoring in vodenje sistemov z gorivnim celicami,
  • testni sistemi za gorivne celice,
  • materiali za shranjevanje vodika (kovinsko organski porozni materiali),
  • reforming ogljikovodikov,
  • pridobivanje, shranjevanje in transport komprimiranega vodika,
  • sistemska integracija sistemov z gorivninmi celicami (pametna omrežja, brezprekinitveni ter kogeneracijski sistemi).