V sodelovanju s Centrom odličnosti Nizkoogljične tehnologije, Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. se preučuje ekonomsko upravičena proizvodnja in distribucija vodika. Vzpostavlja se infrastruktura za demonstracijski projekt napredne energijske oskrbe, kjer bo vodik uporabljen kot nosilec energije. Omenjen projekt se navezuje tudi na projekte s področja pametnih omrežij.