RAZVOJNO RAZISKOVALNI PROJEKTI

RCVT s partnerji sodeluje na različnih projektih, ki vezani na vodikove tehnologije. RCVT s partnerji Domel d.d., Inea d.o.o., Institut Jožef Stefan, Mebius d.o.o. ter Kemijski inštitut Ljubljana sodelujejo pri razvoju in raziskavah sistemov, modulov in komponent

VEČ..

POSTAVITEV POLNILNIH MEST NA VODIK

Petrol d.o.o., TPJ d.o.o. in RCVT v okviru Centra odličnosti Nizkooglične tehnologije postavljajo prvi polnilni mesti za komprimiran vodik v Sloveniji. Polnilni mesti bosta nameščeni na obstoječih Petrolovih bencinskih servisih in javno dostopni.

VEČ…

DEMONSTRACIJSKA VOZILA NA VODIK

Na območju Slovenije se je odvijalo več demonstracijskih aktivnosti z vozili na vodik. Najbolj odmeven dogodek je bila  demonstracija avtobusa z gorivnimi celicami proizvajalca Rampini na svetovnem pokalu v veslanju na Bledu.

VEČ…

NAPREDNA ENERGIJSKA OSKRBA

V sodelovanju s Centrom odličnosti Nizkoogljične tehnologije, Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Holdingom Slovenske elektrarne d.o.o. se preučuje ekonomsko upravičena proizvodnja in distribucija vodika.

VEČ…

PROJEKTI ZA MINISTRSTVO ZA OBRAMO RS

Partnerji centra Domel d.d., Institut Jožef Stefan, Inea d.o.o. in Kemijski inštitut Ljubljana intenzivno sodelujejo z Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije na številnih projektih:

VEČ…

Omenjeni projekti so sofinancirani s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Tehnološke agencije Slovenije.